Marketing trong thời đại mới

Marketing áp dụng hiện nay đã trở nên lỗi thời hay chính thế giới kinh doanh đang phát triển đến một tầm cao mới phức tạp hơn, khi mà các hoạt động phân phối hay việc tiếp cận thông tin trở nên phổ biến? Internet thay đổi thói quen mua sắm Internet đã cách mạng…

Read More

5 cách truyền thông xã hội tăng giá trị doanh nghiệp trong mắt nhà đầu tư

Một số chủ doanh nghiệp không có niềm tin vào phương tiện truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu hoặc có tác động tới tình hình kinh doanh của họ. Vì thế, họ không sử dụngtruyền thông xã hội cho cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu sở hữu…

Read More