Dịch vụ hosting
5 (100%) 5 votes

Hosting

Cá nhân

chỉ từ
420,000₫
mỗi năm

 • Dung lượng: 300MB
 • Băng thông: 10GB
 • Số cơ sở dữ liệu 1
 • Số Email: 3
 • FTP Account: Unlimited

Giới thiệu doanh nghiệp

chỉ từ
1,200,000₫
mỗi năm

 • Dung lượng: 1G
 • Băng thông: 30GB
 • Số cơ sở dữ liệu 5
 • Số Email: 5
 • FTP Account: Unlimited

Giới thiệu doanh nghiệp +

chỉ từ
1,800,000₫
mỗi năm

 • Dung lượng: 3G
 • Băng thông: 80GB
 • Số cơ sở dữ liệu 10
 • Số Email: 15
 • FTP Account: Unlimited

Thương mại điện tử

chỉ từ
3,000,000₫
mỗi năm

 • Dung lượng: 5G
 • Băng thông: 150GB
 • Số cơ sở dữ liệu 20
 • Số Email: 20
 • FTP Account: Unlimited

Email doanh nghiệp

Cá nhân E0

chỉ từ
20,000₫
mỗi tháng

 • Dung lượng: 1G
 • Địa chỉ Email: 1
 • Email forwarder 1
 • Mail list: 0

Doanh nghiệp E1

chỉ từ
50,000₫
mỗi tháng

 • Dung lượng: 5G
 • Địa chỉ Email: 5
 • Email forwarder 5
 • Mail list: 1

Doanh nghiệp E2

chỉ từ
100,000₫
mỗi tháng

 • Dung lượng: 10G
 • Địa chỉ Email: 20
 • Email forwarder 20
 • Mail list: 2

Doanh nghiệp E3

chỉ từ
180,000₫
mỗi tháng

 • Dung lượng: 20G
 • Địa chỉ Email: 50
 • Email forwarder 50
 • Mail list: 3