Giá dịch vụ thiết kế web
5 (100%) 4 votes

Website giao diện có sắn từ thư viện

Giới thiệu công ty

chỉ từ
720,000₫

 • Phí cài đặt: 300,000
 • Tên miền : Miễn phí năm đầu(.com,.net,.info)
 • Hosting 420,000 (Tối thiếu)
 • Gói seo: Tùy chọn
 • Quản lý nội dung: Đã tích hợp
 • Quản lý ứng dụng: Là những ứng dụng gia tăng giá trị kinh doanh cho bạn(có phí và miễn phí)
 • Chỉnh sửa thêm: Báo giá

Mua bán sản phẩm

chỉ từ
920,000₫

 • Phí cài đặt: 500,000
 • Tên miền: Miễn phí năm đầu(.com,.net,.info)
 • Hosting 420,000 (Tối thiếu)
 • Gói seo: Tùy chọn
 • Quản lý nội dung: Đã tích hợp
 • Quản lý ứng dụng: Là những ứng dụng gia tăng giá trị kinh doanh cho bạn(có phí và miễn phí)
 • Chỉnh sửa thêm: Báo giá

Mua bán dịch vụ

chỉ từ
1,320,000₫

 • Phí cài đặt: 700,000
 • Tên miền: Miễn phí năm đầu(.com,.net,.info)
 • Hosting 420,000 (Tối thiếu)
 • Gói seo: Tùy chọn
 • Quản lý nội dung: Đã tích hợp
 • Quản lý ứng dụng: Là những ứng dụng gia tăng giá trị kinh doanh cho bạn(có phí và miễn phí)
 • Chỉnh sửa thêm: Báo giá

Website thiết kế theo yêu cầu

Giới thiệu công ty

chỉ từ
4,420,000₫

 • Phí thiết kế và lập trình: 4,000,000(Tối thiếu)
 • Tên miền : Miễn phí năm đầu(.com,.net,.info)
 • Hosting 420,000 (Tối thiếu)
 • Gói seo: Tùy chọn
 • Quản lý nội dung: Đã tích hợp
 • Quản lý ứng dụng: Là những ứng dụng gia tăng giá trị kinh doanh cho bạn(có phí và miễn phí)

Mua bán sản phẩm

chỉ từ
5,420,000₫

 • Phí thiết kế và lập trình: 5,000,000 (Tối thiếu)
 • Tên miền: Miễn phí năm đầu(.com,.net,.info)
 • Hosting 420,000 (Tối thiếu)
 • Gói seo: Tùy chọn
 • Quản lý nội dung: Đã tích hợp
 • Quản lý ứng dụng: Là những ứng dụng gia tăng giá trị kinh doanh cho bạn(có phí và miễn phí)

Mua bán dịch vụ

chỉ từ
6,420,000₫

 • Phí thiết kế và lập trình: 6,000,000 (Tối thiếu)
 • Tên miền: Miễn phí năm đầu(.com,.net,.info)
 • Hosting 420,000 (Tối thiếu)
 • Gói seo: Tùy chọn
 • Quản lý nội dung: Đã tích hợp
 • Quản lý ứng dụng: Là những ứng dụng gia tăng giá trị kinh doanh cho bạn(có phí và miễn phí)